sip Izolace plochých střech Praha

Střecha je pro každý dům velmi důležitá. Nesprávně navržená nebo nesprávně provedená střecha negativně ovlivní funkci celé budovy.  Navíc zvýší i náklady vynaložené na údržbu a opravu po dobu její životnosti. Proto je třeba navrhnout vhodný hydroizolační systém – izolační materiál a způsobe realizace hydroizolace. Izolace plochých střech je naěe hlavní činnost. Izolace plochých střech provádíme nejčastěji v Praze a blízkém okolí.

Hydroizolace, zkráceně izolace je důležitá vrstva,

která zabraňuje pronikání vody v jakémkoliv skupenství do stavební konstrukce či do vnitřních prostorů objektu.

Ploché střechy (izolace plochých střech) a lehce zešikmené střechy jsou kvůli svým přednostem během realizace, ale i z důvodů nákladů, stále aktuální pro projektování a navrhování budov.
U průmyslových staveb přitom nachází uplatnění především provedení lehké střechy např. z ocelového trapézového plechu. Ploché střechy se v bytové výstavbě stále více prosazují z důvodu příznivého celkového architektonického vzhledu a velmi dobrých možností při rozdělení vnitřního prostoru.
 V rámci plochých střech Vám můžeme nabídnout několik variant nejvhodnějšího řešení provedení střechy jak z folií z měkčeného PVC tak z asfaltových bitumenových pasů.

 Realizujeme ploché střechy panelových, bytových domů, administrativních a zemědělských budov, ale také střech menších rozsahů rodinných domů, garáží a teras.
 Ve spojení s ozeleněním těchto střešních ploch (plochých střech) se otvírají projektantům zajímavé tvůrčí a ekologické možnosti. Vysoká kvalita izolace u těchto plochých střech má rozhodující význam pro zajištění její dlouhodobé funkčnosti.

Izolace ploché střechy (izolace plochých střech) a vyloženě ploché střechy jsou naše specializace - lokalita Praha.

  karsso

izolace plochých střech

Izolace ploché střechy Praha - izolace plochých střech Praha - izolace střech - šikmé střechy a ploché střechy, jejich izolace - izolace plochých střech

Izolace ploché střechy, popřípadě jakékoli izolace a naše zkušenosti jsou zárukou dlouholeté životnosti stavby.