sip Izolace proti radonu - Praha a okolí


Radon
 - nepustíme Vám ho do domu!

Izolace proti radonu patří mezi naše hlavní činnosti - máme bohaté zkušeností sizolací proti radonu.

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který našimi smysly nemůžeme na rozdíl od jiných nebezpečí vnímat. Není cítit, není vidět, nemá barvu, nemá chuť a ani na něj nevzniká závislost. Jeho záření však může negativně ovlivnit lidské zdraví – zejména může přinášet nebezpečí výskytu rakoviny plic

Naše spolehlivá  izolace proti radonu Praha
Naší izolací chráníme  stavby, jejichž součástí jsou tzv. pobytové prostory a jsou umístěné  na podloží se středního nebo vysokého radonového rizika.


Izolace proti radonu provádíme jak  z asfaltových pasů s hliníkovou folií tak systémem z nevyztužené folie z měkčeného PVC folie . Naši izolatéři provádějí  izolace od malých staveb garáží a RD domů až po stavby velkého rozsahu. Námi provedená proti radonová izolace je  zárukou dlouholeté životnosti. Izolace proti radonu Praha a okolí  provádíme rychle, kvalitně a vždy s potřebnou zárukou.

  1. Izolace  desky základové proti vlhkosti a radonu nízkého a středního rizika
    Podklad tvoří ochranná geotextílie 300 g/m2, izolační vložka  fólií tl. Od  1,0 nebo 1,5 mm překrytá opět vrstvou ochranné geotextílie 300g/m2. Opracování detailů a prostupů.
  2. Izolace  desky základové proti vlhkosti a radonu nízkého a středního rizika
    Napenetrování podkladu asfaltovou disperzí , izolační vložka – asfaltový pás s Hliníkovou folií . Opracování detailů a prostupů a jejich dotěsnění.

Měření radonu na pozemcích se provádí u novostaveb a nových přístaveb rodinných domů, bytových domů, komerčních objektů, administrativních budov, před vydáním stavebního povolení či ohlášky stavby. Výsledky měření musí být součástí kompletní dokumentace, včetně navrženého opatření proti radonu. Měření je také často prováděno pro stanovení ceny pozemku, před jeho prodejem, nebo při jeho koupi.

Při měření na pozemcích tzv. radonovém průzkumu pozemku se zjišťuje Radonový index pozemku. Radonový index pozemku vyjadřuje množství radonu a jeho transportní schopnosti z podloží v hloubce 0.8m. Určují se tedy dva parametry: objemová aktivita radonu a propustnost zemin. Na každé měřené ploše je odebíráno vždy několik vzorků. Na základě koncentrace radonu v půdním vzduchu a propustnosti podloží ze základové půdy jsou zařazovány pozemky do tří kategorií radonového indexu. Čím vyšší je koncentrace radonu v podloží, tím vyšší je samozřejmě radonový index pozemku. V případě, že je stavba navrhována na pozemku se středním, nebo vysokým radonovým indexem, musí být preventivně chráněna proti pronikání radonu z podloží.

Izolace proti radonu provádíme pomocí mnoha druhů izolačních systémů - záleží na druhu stavby. Izolace proti radonu provádíme nejčastěji v lokalitě Praha a blízké okolí.

 

karsso

Dle Vámi předloženého  radonového rizika a hydrogeologických poměrů na Vašem stavebním pozemku Vám navrhneme patřičnou tloušťku izolační folie nebo asfaltového pásu s ohledem k typu a druhu  stavby a izolaci proti radonu kompletně celou odborně provedeme včetně zajištění a dovezení materiálu a likvidace odpadu.Izolace proti Radonu pro Prahu a středočeský kraj

Radon je nebezpečný!! radon


Rozdělení vhodnosti izolace proti radonu.

  • 1. ochrana staveb proti radonová izolace při nízkém radonu
  • 2. ochrana staveb proti radonová izolace při středním radonu
  • 3. ochrana staveb izolace proti radonu při vysokém radonu

Spolehlivá izolace proti radonu

Proti radonu musí být chráněny stavby, jejichž součástí jsou tzv. pobytové prostory a jsou postavené na podloží se středního nebo vysokého radonového rizika. Izolace proti radonu provádíme jak  z asfaltových pasů s hliníkovou folií tak systémem z nevyztužené folie z měkčeného PVC (PVC-P) od výrobců Alkorplan a Sika. Provádíme izolace od menších staveb garáží a rodinných domů až po náročné stavby velkého rozsahu. Naše střecha je zárukou dlouholeté životnosti.

Izolace proti radonu provádíme rychle, kvalitně a vždy s potřebnou zárukou. Cennová nabídka zdarma. Praha a okolí.

Konzultace pokládky  izolace proti radonu Praha a středočeský kraj  -  skladby souvrství.

Potřebujete konzultaci –pro izolace proti radonu -vašeho objektu nebo stavby nebo již hledáte realizační firmu která odborně a kvalitně  provede požadované  izolace proti radonu ,provádíme izolace proti radonu v Praze a středočeském kraji.
. Zavolejte nám na telefonní číslo +420 773 876 666  nebo nám napište na email info@dekrstav .cz  a nebo můžete vyplnit poptávkový formulář v horním pravém rohu úvodní  stránky na tomto webu a my se s Vámi  spojíme a budeme se Vám pně věnovat.